Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy xã Mẫu Sơn và Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2020

Ngày 11/12/2020 và ngày 15/12/2020, Đảng ủy xã Mẫu Sơn và Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

* Trong năm 2020 Ban Chấp hành Đảng ủy xã Mẫu Sơn đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đề ra mục tiêu nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương từ đó đem lại hiệu quả trên các mặt công tác: Chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, công tác thu ngân sách, làm đường bê tông xi măng giao thông nông thôn, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên, Nhân dân; 100% các chi bộ tổ chức quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả trong năm, Ban chấp hành Đảng ủy xã Mẫu Sơn đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Huyện ủy.

* Trong năm 2020, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức quán triệt triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng; Ban lãnh đạo đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu kịp thời cho UBND huyện và Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có văn bản chỉ đạo đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong quá trình triển khai thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách, tiếp tục tham mưu thu hồi nợ quá hạn, đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn; phối hợp với chính quyền làm tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tổng nguồn vốn là 370.139 triệu đồng, tăng 11.389 triệu đồng so với 31/12/2019; tổng doanh số cho vay các chương trình đạt 100.908 triệu đồng, tổng doanh số thu nợ các chương trình đạt 89.843 triệu đồng; tỷ lệ thu lãi bình quân của đơn vị là 99%; thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; tiến hành tự giám sát đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với 08 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.

Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm đối với các đồng chí đảng ủy viên xã, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và tiến hành bỏ phiếu phân loại đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mẫu Sơn; tập thể, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2020.

 

IMG-4730.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Mẫu Sơn và Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị, sau hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy xã Mẫu Sơn hoàn thiện hồ sơ và gửi về Ban Tổ chức theo đúng quy định; tiếp tục triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đoàn kết phát huy trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời những tồn tại vướng mắc về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống cho Nhân dân. Đối với Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cần phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành đến toàn thể các cán bộ, đảng viên trong đơn vị để thực hiện; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch tài chính được cấp trên giao./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê- Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện