Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện: Giám sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện

Ngày 31/7/2020, Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết tháng 06/2020.  

 

 

20200731_160931_0.jpg

Đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

 

Tính từ năm 2019 đến hết tháng 6/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện được 08 kế hoạch, 07 quyết định, 04 công văn, 05 thông báo; tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản, các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án, chuyển mục đích, giao đất và các văn bản thuộc lĩnh vực ngành tham mưu, quản lý. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu cho UBND huyện cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân huyện để giải quyết các vụ việc. Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ địa giới hành chính liên quan đến 21 xã thị trấn. Tiếp nhận và giải quyết được gần 1.200 hồ sơ về đăng ký, lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên 3.000 thửa/785,72 ha. Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Phòng quan tâm triển khai thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được quan tâm thực hiện; xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai được trên 337 triệu đồng. Công tác giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai được quan tâm triển khai thực hiện. Tính từ năm 2019 chuyển sang là 40 đơn, trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp nhận được 34 đơn, đến nay đã giải quyết được 30 đơn.

Tiếp đó, các thành viên trong Đoàn giám sát đã tham gia đóng góp ý kiến về: Công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải quyết đơn thư, công tác thanh tra, kiểm tra việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai,...

 Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến mà các thành viên trong Đoàn chỉ ra. Đồng thời trong thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, công tác lập kế hoạch, sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền pháp luật về đất đai; tiếp tục tham mưu cho UBND huyện kịp thời các giải pháp trong việc nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác minh, cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải quyết tranh chấp về đất đai; tập trung tháo gỡ khó khăn để giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện./.

                           

             Tin, ảnh: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình