Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn giám sát số 840 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Lộc Bình

Ngày 14/6/2022, Đoàn giám sát số 840 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Lộc Bình. Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy các xã Tĩnh Bắc, Yên Khoái; Chi ủy Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Văn phòng Huyện ủy.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát số 840 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 840-QĐ/TU ngày 23/5/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020-2030 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và 05 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình. Thông báo kế hoạch giám sát và hướng dẫn đề cương xây dựng các báo cáo phục vụ cho giám sát. Trong quá trình giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình, Đoàn Giám sát thực hiện nội dung trên đối với Đảng ủy xã Tĩnh Bắc và xã Yên Khoái; Chi ủy Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi Trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Thời gian dự kiến giám sát từ ngày 27/6/2022 đến ngày 10/8/2022.

đc thiêu.JPG

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình chỉ đạo các chủ thể có liên quan xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng và nộp cho Đoàn giám sát đúng thời gian quy định. Lưu ý các đề xuất, kiến nghị khó khăn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế chính sách tổ chức thực hiện quản lý đất đai trên địa bàn và xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020-2030, trên cơ sở đó tỉnh có tổng hợp chung để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có những cơ chế chính sách phù hợp hơn. Có sự phối hợp thường xuyên giữa huyện và các đồng chí trong Đoàn giám sát để có nội dung gì chưa rõ, cần phải xin ý kiến trao đổi để phục vụ cho cuộc giám sát đạt chất lượng, hiệu quả./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện