Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
42/TB-UBBC 20-05-2021 Thông báo Về việc tham dự Lễ khai mạc và Chương trình kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, thị trấn trong ngày bầu cử 23/5/2021
41/CV-UBBC 19-05-2021 CV tiếp tục quan tâm, lưu ý một số nội dung trong quá trình tổ chức bầu cử
1372/QĐ-UBND 17-05-2021 Quyết định Về việc kiện toàn thành viên 07 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/PA-UBND 13-05-2021 Phương án đảm bảo công tác Y tế phòng chống dịch phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1343/QĐ-UBND 11-05-2021 Quyết định về việc phê chuẩn thay đổi khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND các xã, thị trấn
802/UBBC-VHTT 10-05-2021 Công văn tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
34/KH-UBBC 06-05-2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026
32/KH-UBBC 04-05-2021 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
726/UBBC-VHTT 03-05-2021 Công văn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
31/UBBC-NV 30-04-2021 Công văn tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn huyện
42/TB-UBBC 29-04-2021 Thông báo về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
38/NQ-UBBC 22-04-2021 Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
24/HD-UBBC 19-04-2021 Hướng dẫn Trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/PA-UBND 13-04-2021 Phương án Ứng phó thiên tai phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Lộc Bình
03-KH/BCĐ 09-04-2021 Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026