Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1853/UBND-VHTT 23-06-2022 Công văn số 1853/UBND-VHTT ngày 23/6/2022 về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ Quốc bên bờ sóng" năm 2022
Số 1802/HD-UBND 20-06-2022 Hướng dẫn số 1802/HD-UBND khen thưởng phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Số 191/KH-UBND 30-05-2022 Kế hoạch Thực hiện QĐ số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của TTg CP về phê duyệt CTr "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 165/TB-UBND 28-04-2022 Thông báo số 165/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3
Số 1237/UBND-KTHT 27-04-2022 Vv tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện
Số 85/TB-HĐND 26-04-2022 Thông báo số 85/TB-HĐND ngày 26/4/2022 về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 04/NQ-HĐND 18-04-2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Lộc Bình
Số 141/KH-UBND 18-04-2022 Kế hoạch số 141/KH-UBND nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022
Số 03/NQ-HĐND 18-04-2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 huyện Lộc Bình
1081/UBND-VHTT 08-04-2022 Công văn tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"
111/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với thanh niên Lộc Bình năm 2022
Số 22/KH-UBND 22-01-2022 Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 - 2025
Số 01/KH-UBND 04-01-2022 Kế hoạch thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022
Thông báo 524/TB-UBND 24-08-2021 Thông báo về việc xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Số 3921/QĐ-UBND 23-08-2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026