Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
01/CT-UBND 21-09-2020 Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 170/KH-UBND 26-06-2020 Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PaPi) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 168/KH-UBND 25-06-2020 Kế hoạch kết luận địa bàn, lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Số 169/KH-UBND 25-06-2020 Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 167/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông Dân số huyện Lộc Bình đến năm 2030
Số 166/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch tham gia Hội thi Khẩu đội SMPK12,7 kiêm nhiệm và Trung đội SMPK 12,7 của DQTV huyện, thành phố năm 2020
Số 165/KH-UBND 22-06-2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36- KL/TW ngày 06/9/2018
Số 163/KH-UBND 19-06-2020 Kế hoạch tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Số 164/KH-UBND 19-06-2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Số 162/KH-UBND 18-06-2020 Kế hoạch Tham gia Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020)
Số 160/KH-UBND 16-06-2020 Kịch bản Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do mưa bão khu vực lòng hồ Dự án Hồ chứa nước Bản Lải
Số 159/KH-UBND 15-06-2020 Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 158/KH-UBND 12-06-2020 Kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 - 2025
Số 156/KH-UBND 09-06-2020 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2020
Số 157/KH-UBND 09-06-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới