Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên xã Hữu Khánh tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 07/3/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên xã Hữu Khánh tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023) và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Na Dương tổ chức chương trình giao lưu “Áo dài Việt Nam” nhân kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ và hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023

Ngày 05/3/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Na Dương tổ chức chương trình giao lưu “Áo dài Việt Nam” nhân kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023) và hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023.

Subscribe to Công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể