Skip to main content

Tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Lộc Bình

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện. Tham gia có 210 cán bộ, công chức là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị của huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện;  Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý xã và cán bộ chuyên trách nông thôn mới các xã; Bí thư, Trưởng thôn các xã trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

z3904052865519_92899fa684dd3e41f352a75d178491a5_0.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

 

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện phong trào “Lộc Bình cùng chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Đồng chí đề nghị, cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cần nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn đạt hiệu quả.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của huyện được truyền đạt 03 chuyên đề gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cơ chế, chính sách, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; quy trình đánh giá, xét công nhận/thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, tại lớp tập huấn, các học viên còn tham gia thảo luận  những vấn đề liên quan đến nông thôn mới và những vướng mắc trong quá trình thực hiện và triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

z3904052859664_3f7970094f0daec158dc4f68da5cdec9_0.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Thông qua tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nắm bắt được những chủ trương, các  nội dung định hướng lớn của Đảng và Nhà nước chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nhằm giúp cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn đạt hiệu quả./.

 

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình