Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Họp thẩm định xét, công nhận “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/11/2022, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định xét, công nhận thôn Khòn Quắc 2, xã Đồng Bục; thôn Khòn Mỏ, xã Khuất Xá; thôn Bản Lầy, xã Khánh Xuân đạt chuẩn “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022.

 

 z3909796381612_f369b3d79b637a67adec8b327b51f762.jpg 

Đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra khu dân cư thôn Khòn Mỏ, xã Khuất Xá

 

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định nông thôn mới huyện đã đánh giá hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; đánh giá mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí, phân tích những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại của từng thôn. Thời gian qua, thôn Khòn Quắc 2, xã Đồng Bục; thôn Khòn Mỏ, xã Khuất Xá; thôn Bản Lầy, xã Khánh Xuân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, chủ động thực hiện hoàn thiện các nội dung tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, sản xuất nông nghiệp ở các thôn đã có bước phát triển khá; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; đời sống người dân được cải thiện rõ nét. Cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm đảm bảo xanh - sạch - đẹp…Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm và giữ vững. Sau khi kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ minh chứng, các thành viên trong trong Hội đồng thẩm định nông thôn mới của huyện đã thống nhất, bỏ phiếu công nhận 03 thôn Khòn Quắc 2, xã Đồng Bục; thôn Khòn Mỏ, xã Khuât Xá; thôn Bản Lầy, xã Khánh Xuân hoàn thành 07/07 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

 

z3909796391543_b6e56725424ebd3147b758dfaf6c1b26.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện  phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện phối hợp hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện ra quyết định công nhận các thôn Khòn Quắc 2, xã Đồng Bục; thôn Khòn Mỏ, xã Khuất Xá; thôn Bản Lầy, xã Khánh Xuân đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đề nghị các xã Đồng Bục, Khuất Xá, Khánh Xuân tiếp tục chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân./.

 

 

 

Lý Lê, Trung tâm VHTT&TT huyện