Skip to main content

Họp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 08/02/2023, UBND huyện họp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình. Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gồm: Tài chính - Kế hoạch; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; đại diện lãnh đạo UBND xã Tĩnh Bắc.

 

z4095007664730_c752e2e81ecd234f350c0fbf345073fb_0.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị của huyện và xã Tĩnh Bắc đã thống nhất kế hoạch tổng kết thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Tĩnh Bắc; họp đánh giá, lựa chọn 01 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 (gồm các xã: Yên Khoái, Đồng Bục, Tú  Đoạn, Khuất Xá, Tú  Mịch) để phấn đấu hoàn thiện 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, các cơ quan, đơn vị của huyện và lãnh đạo UBND xã Tĩnh Bắc đã tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất tổ chức chương trình phát động ủng hộ nông thôn mới và Lễ hội Cò Ma, xã Tĩnh Bắc. Nội dung chương trình gồm có báo cáo tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; phát động ủng hộ nông thôn mới năm 2023; chương trình văn nghệ, nội dung trang trí, khánh tiết, kinh phí ... Đồng thời, tại cuộc họp đã thống nhất lựa chọn xã Yên Khoái, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện giao: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, xã Tĩnh Bắc lựa chọn khách mời, giấy mời và các nội dung liên quan; giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách in ấn và phát  hành giấy mời, kiểm duyệt các văn bản chuẩn bị cho tổ chức chương trình phát động ủng hộ nông thôn mới và Lễ hội Cò Ma, xã Tĩnh Bắc; giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phụ trách trang trí khánh tiết, tăng âm loa đài, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, xã Tĩnh Bắc lựa chọn các tiết mục văn nghệ; giao xã Tĩnh Bắc chuẩn bị hội trường, bàn ghế, chuẩn bị bài phát biểu khai mạc lễ hội, văn nghệ và các trò chơi dân gian tại lễ hội./.

 

 

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình