Skip to main content

Bỏ phiếu xét, công nhận xã Tam Gia đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/02/2023, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đề nghị xét công nhận xã Tam Gia đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Trong suốt quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lộc Bình luôn quan tâm, sát sao với cơ sở; thường xuyên chỉ đạo rà soát hiện trạng các tiêu chí, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND xã Tam Gia đề xuất đầu tư cơ sở, hạ tầng, từng bước nâng cao chất lượng, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tổ chức nhiều đoàn kiểm tra về tiến độ thực hiện nông thôn mới ở xã Tam Gia về đích năm 2022, chỉ đạo kịp thời các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể phụ trách các tiêu chí thường xuyên  xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và cùng xã Tam Gia tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã luôn có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và được nhân dân xã Tam Gia hưởng ứng, đồng thuận cao, chung tay hoàn thiện các tiêu chí đề về đích nông thôn mới theo kế hoạch. Kết quả 19/19 tiêu chí được các sở, ngành đánh giá đạt tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

z4111655647124_2ac8b40d15f907dca65ca65262c21636.jpg

Đại biểu bỏ phiếu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bỏ phiếu đánh giá, công nhận xã Tam Gia đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 với tỷ lệ đạt 100%.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hùng Cưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng xã Tam Gia đã được bỏ phiếu đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đồng chí đề nghị Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện hướng dẫn xã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn nông mới theo kế hoạch; đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục huy động đa dạng nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn, mục tiêu đạt được kết quả cao hơn trong giai đoạn tới./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình