Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo số 657/TB-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình hình thức thi, nội dung ôn tập, thời gian nộp phí và tổ chức thi tuyển VC 2017