Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định 2925/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND huyện Lộc Bình về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2017

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức
Tệp đính kèm
Attachment Size
QD 2925.doc 440 KB