Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo số 594/TB-UBND ngày 15/5/2017 của UBND huyện Lộc Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức
Tệp đính kèm
Attachment Size
Loc Binh_6.doc 1.13 MB