Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 16/5/2017 của UBND huyện Lộc Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức
Tệp đính kèm
Attachment Size
Loc Binh_5.doc 1.32 MB