Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 7 June 2018
Số hiệu văn bản
02/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành
19/07/2017
Ngày hiệu lực
19/07/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Chủ tịch Lý Đức Thanh