Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Người Bí thư chi bộ “nói đi đôi với làm”

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Với vai trò là Bí thư chi bộ, thầy Hoàng Phúc Vượng, sinh ngày 04/7/1968, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ái Quốc, huyện Lộc Bình luôn nghiêm túc và gương mẫu trong mọi hoạt động. Theo thầy cho biết thì: “nói phải đi đôi với làm” mới có thể làm gương cho mọi người làm theo.

Được nhận công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ái Quốc từ năm 2016 đến nay, ban đầu trường còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về điều kiện cơ sở, vật chất: thiếu phòng học, phải học tạm nên chỉ tổ chức học 01 buổi/ ngày,... Năm học 2017- 2018, nhà trường có 15 lớp với 151 học sinh (trong đó có 11 lớp Tiểu học, 99 học sinh, 05 lớp mẫu giáo với 52 em). Việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm rất quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua thầy Hoàng Phúc Vượng đã thường xuyên nghiên cứu để rèn luyện bản thân theo gương Bác. Thầy giáo: Hoàng Phúc Vượng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ái Quốc, huyện Lộc Bình cho biết: “ Việc học tập làm theo Bác là việc làm tích cực tạo sức lan tỏa tới mọi người, nhân lên những việc làm có ích cho cuộc sống, xã hội vì vậy bản thân tôi đã cụ thể hóa bằng việc lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, nhân viên, giáo viên của nhà trường như tập hợp mọi người, gắn bó, đoàn kết nội bộ cùng giúp nhau trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao”.