Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lộc Bình có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; trưởng, phó các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc huyện; bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; đại diện lãnh đạo Đoàn 338; hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT và lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND của 02 xã và 27 điểm cầu tại các xã thị trấn.

untitled_9.JPG

Đại biểu tham gia học tập tại điểm cầu huyện Lộc Bình

 

Hội nghị đã nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

IMG_4969.jpg

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình

phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến

 

Để việc học tập, thực hiện chuyên đề 2019 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình đề nghị cấp ủy các cấp tổ chức học tập, nghiên cứu, thảo luận sâu sắc về nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; gợi ý, hướng dẫn để cán bộ trong đơn vị xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong thực hiện, làm theo gương Bác. 

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình