Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

UBND huyện: Họp công tác Giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai.

Lễ hội - Du lịch

Ngày 26/4/2019, UBND huyện tổ chức họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai huyện Lộc Bình. Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          Thực hiện Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai huyện Lộc Bình. Dự án do Công ty Cổ phần kiến trúc và phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Tại cuộc họp đại diện chủ đầu tư báo cáo về việc giải phóng mặt bằng xây dựng Khu du lịch sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai huyện Lộc Bình. Theo đó, Dự án có tổng diện tích 15,07ha, trong đó điểm du lịch thác Bản Khiếng là 8,69ha, điểm du lịch thác Bản Khoai 6,38ha, diện tích suối tự nhiên 02ha. Tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Dự án được điều chỉnh theo Quyết định 1015/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/5/2018. Cụ thể, dự án đầu tư theo 02 giai đoạn, giai đoạn 1: Từ tháng 4/2019 đến hết tháng 8/2021; giai đoạn 2: Từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022. Thực hiện Dự án có 17 hộ gia đình bị ảnh hưởng, đến thời điểm này đã thu hồi giải phóng mặt bằng được 13 hộ với khoảng 1,5ha; còn 04 hộ chưa nhất trí với phương án đề bù với lý do giá đền bù chưa hợp lý. Tại cuộc họp, Chủ đầu tư đề suất phương án cải tạo mở mới đường vào khu du lịch. Tuy nhiên qua nghiên cứu và thực tế khảo sát tại Thác Bản Khiếng xã Hữu Khánh các ý kiến thảo luận tại cuộc họp đã thống nhất tiếp tục triển khai theo phương án đã được phê duyệt.