Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ huyện Lộc Bình: Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

 Qua 03 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và Nhân  dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

IMG_5050_0.jpg

Đồng chí:Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị  Lộc Bình  triển khai Nghị quyết hội nghị  lồng ghép  với chỉ thị số 05

 

Để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 09/01/2017 về học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, cơ sở. kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Kết quả học tập chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh, các chuyên đề hằng năm đều được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai quán triệt học tập chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được 770 cuộc với gần 24 nghìn lượt người nghe.  Cùng với đó các chi, đảng  bộ trực thuộc huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên  nâng cao nhận thức và hành động.  Các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp” và Chỉ thị số 127/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đơn vị mình đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liên, chính, chí công vô tư bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; nêu cao tính trung thực trước Đảng, trước nhân dân và bản thân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Điển hình như các tập thể, cá nhân:  Nhân dân các thôn thuộc xã Hữu Khánh đã hiến 3.914m2 đất và ủng hộ gần 17,2 triệu đồng để làm nhà văn hóa, làm đường và xây dựng trường mầm, tiểu học; Chi bộ tổng hợp Công an huyện, 3 năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; các cá nhân đồng chí Triệu Hữu Thuận, đồng chí Vi Thị Ngọc Phó Bí thư Chi bộ trường mầm non xã Tú Mịch; đồng chí Trương Thị Lan, Chi bộ Phòng Tài Chính – Kế hoạch; đồng chí Vi Tuấn Cửu, Khu 5A thị trấn Na Dương... Nhân dịp kỷ niệm 127 năm, 128 năm ngày sinh nhật Bác nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội thi, cuộc thi có chủ đề về Bác Hồ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề có nội dung học tập và làm theo Bác, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo bác thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ. Nhân dịp kỷ niệm  ngày sinh nhật Bác, năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Đoàn đi báo công tại Nghệ An. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2019), Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đoàn đi báo công tại Cao Bằng. Với những kết quả đã đạt được, trong 3 năm qua, đã có 35 tập thể và 38 được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh. Dịp này, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện có 02 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 cá nhân đạt giải “Cuộc thi viết “những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Đồng chí: Lâm Văn Viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cho biết: Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW  của Bộ chính trị trên địa bàn huyện Lộc Bình đãtao sự chuyển biến về nhận thức và hành động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” theo kế hoạch đề ra; tiếp tục đưa việc học  tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cơ quan, đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác về gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác…

 

Bài, ảnh: Trần Lương- Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình