Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ tổng hợp Công an huyện: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ Tổng hợp Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong chi bộ. Đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cận, xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

IMG_5433_0.jpg

Đảng bộ Công an huyện: Ttriển khai Nghị quyết gắn với triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị đến Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Công an huyện

 

Chi bộ Tổng hợp trực thuộc Đảng bộ Công an huyện Lộc Bình có 13 đảng viên, để thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được Chi bộ Tổng hợp Công an huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ, đảng viên chi bộ tổ chức triển khai thực hiện sát với nhiệm vụ được giao. Việc quán triệt học tập được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cuộc họp sinh hoạt chi bộ và lồng ghép triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đã tạo ý thức tự giác, tinh thần phấn đấu, tu dưỡng, học tập của mỗi đảng viên. Kết quả, Chi bộ đã  tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị ban hành được 23 chương trình, 03 Nghị quyết, 38 kế hoạch, 51 báo cáo, 24 công văn để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đến các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện. Thông qua  công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức của cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo Bác. Chi bộ Tổng hợp Công an huyện đã tham mưu, đề xuất quy hoạch, luân chuyển, điều động trên 100 đồng chí; tiếp tục làm tốt quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bồi dưỡng; tiếp nhận, bố trí học viên thực tập tốt nghiệp của các trường Công an nhân dân; tổ chức sơ tuyển học sinh dự thi vào các Học viện, trường Đại học Công an nhân dân; tuyển chọn học sinh vào Trường Văn hóa I, Bộ Công an và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo đúng quy định. Hàng năm kịp thời thăm hỏi động viên bản thân và thân nhân Cán bộ chiến sỹ ốm đau, gia đình chính sách, tặng quà cho con cán bộ Công an nghỉ hưu.  Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các Đội, Đồn trong công tác quản lý, phương tiện trang thiết bị văn phòng, tài sản của đơn vị. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Công an tỉnh phát động như: phong trào “Công an Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; vận động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết nguyên đán cho học sinh nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được 605 suất quà và các loại quỹ  do cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phát động. Trong 3 năm qua, Đội phát động ủng hộ các loại quỹ được trên 300 triệu đồng. Việc tham mưu, thực hiện các chương trình, kế hoạch và quán triệt tới tất cả các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an đã đem lại kết quả cao, các Đội, Đồn chủ động trong công tác chuyên môn đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phạm pháp hình sự giảm, tình hình tội phạm ma túy không hình thành tụ điểm và các tệ nạn; công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mai được quan tâm thực hiện. Cụ thể, trong 3 năm đã xảy ra 82 vụ phạm pháp hình sự; công tác đấu trang điều tra xử lý tội phạm được 257 vụ 572 bị an; bắt được 33 vụ 49 đối tượng, thu giữ được 1.860 kg pháo các loại; bắt được 37 vụ 63 đối tượng, thu giữ được 50,611gam Heroin, 951,631gam Methaphetamine và các tang vật khác; công tác đấu tranh với các tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại được quan tâm thực hiện, cụ thể đã bắt được 109 vụ với 86 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật với tổng trị giá trên 950 triệu đồng. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra các vụ nghiêm trọng; công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được chú trọng trong đó công tác quản lý nhân khẩu, quản lý đối tượng được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu nổ được nâng cao, hàng trăm loại vũ khí, vật liệu nổ được vận động tự giác giao nộp và kịp thời phát hiện thu hồi đảm bảo an toàn trong nhân dân. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ làm tốt công tác  giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể đảng viên; tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các Đội, Đồn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số  02/CT-BCA, ngày 17/5/2016 của Bộ Công an về việc “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân giai đoạn 2016-2020”; chỉ thị số 03-CT/BCA ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”..., gắn với việc chỉ đạo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên. Hàng năm 100% đảng viên hoàn  thành  tốt chức trách nhiệm vụ. Năm 2016, năm 2017 và năm 2018 Chi bộ Tổng hợp Công an huyện đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng Chí: La Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện cho biết Chi bộ Tổng hợp Công an huyện đã tham mưu tốt các chương trình kế hoạch cho các đội nghiệp vụ và Đảng ủy Công an đem lại kết quả. Từ đó các đội, đồn đã chủ động trong công tác đâu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn  xã hội, không để các vụ việc nghiêm trọng, các vụ việc tồn đọng kéo dài.

 Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ Tổng hợp Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị đến toàn thể đảng viên trong chi bộ; tích cực chủ động tham mưu tốt các chương trình kế hoạch cho các đội nghiệp vụ và Đảng ủy Công an huyện đạt kết quả. Với những kết quả đã  đạt được, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện của Tỉnh ủy tổ chức, Chi bộ Tổng hợp Công an huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Bài, ảnh:   Trần Lương- Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình