Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/01/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, UBND 19 xã trên địa bàn của huyện.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện được triển khai đạt hiệu quả. Tổ chức bộ máy chỉ đạo, điều hành được kiện toàn từ huyện đến xã, thôn; công tác tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm; các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm trọng điểm và ưu tiên đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Kết quả: Có 27/27 xã đạt tiêu chí quy hoạch; nguồn vốn đầu tư trong năm trên 136 tỷ đồng phân bổ cho 163 công trình (có 51 công trình chuyển tiếp từ năm 2018, 112 công trình khởi công mới), giải ngân đạt gần 95% kế hoạch. Vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư trên 7,5 tỷ đồng; quỹ ủng hộ chung tay xây dựng nông thôn mới thu được trên 940 triệu đồng. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 267 tiêu chí, trung bình đạt 9,88 tiêu chí/01 xã; tỷ lệ hộ nghèo còn 15,04%, giảm 4,19% so với năm 2018. Đến nay có 05/27 xã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Xuân Mãn, Yên Khoái, Hữu Khánh, Đồng Bục, Tú Đoạn). Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn kiểu mẫu được triển khai đến nay tiến độ đạt khối lượng 75%.

Hội nghị dành thời gian cho các đại biểu dự thảo luận góp ý kiến liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp khắc phục trong thực hiện triển khai xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo như: Một số xã có xuất phát điểm thấp, số tuyến đường khảo sát nhưng chưa có trong kế hoạch triển khai trong năm 2020; đối với các xã biên giới Mẫu Sơn phấn đấu thôn biên giới đạt chuẩn khó thực hiện;...

Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 02 xã Khuất Xá và Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 3 đến 6 tiêu chí, nâng bình quân số tiêu chí lên mức 13,79 tiêu chí/01xã; 100% số xã có đường ôtô đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa; 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; duy trì phát triển khu dân cư nông thôn mới theo hướng dẫn; hết năm 2020 toàn huyện có 13/26 thôn tại 3 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới.

FullSizeRender (6).jpg

Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận góp ý tại hội nghị để chỉnh sửa bổ sung báo cáo, kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2020; cấp ủy, chính quyền các xã cần tiếp tục tuyên truyền nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chủ trương xây dựng nông thôn mới; rà soát, kiện toàn lại Ban chỉ đạo sau khi sáp nhập các đơn vị xã, thôn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thiết thực gắn với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương./.

 

Thực hiện: Bích Đào, Trung tâm VH, TT&TT huyện