Skip to main content

Họp thẩm định phương án, dự toán “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thuộc chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 08/7/2020, UBND huyện tổ chức họp thẩm định phương án, dự toán “ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thuộc chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện chủ trì cuộc họp.  

Năm 2020, huyện Lộc Bình có 05 xã (Yên Khoái, Hữu Khánh, Đồng Bục, Tú Đoạn, Khánh Xuân) xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” ở 05 thôn, 178 hộ gia đình tham gia với tổng số tiền đầu tư trên 1.363.000.000 đồng (trong đó vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho mỗi khu dân cư 200.000.000 đồng,  số còn lại là vốn đối ứng của nhân dân). Từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước và nhân dân, các xã đã xây dựng phương án thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thuộc chương trình nông thôn mới như: Xây dựng hệ thống điện thắp sáng trục đường thôn; hỗ trợ làm tường rào và cổng sắt cho các hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; trồng hàng rào xanh hai bên đường trục thôn; sửa chữa nhà văn hóa và sân thể thao thôn, biển tuyên truyền; xây dựng lò đốt rác theo cụm gia đình,...

Tiếp đó các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; xác định mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí để xét, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tchức thẩm tra, đề nghị xét, công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”,...

 

dòng chí Hoàng văn Vinh phát bieu hop tham dinh_1.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phát biểu

 

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đề nghị: Các xã cần nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào và xây dựng các “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, đặc biệt cần kịp thời chỉ đạo cán bộ phụ trách rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” gửi Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn huyện và các cơ quan liên quan để khảo sát và thẩm định. Giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn huyện phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát và thẩm định các tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; tham mưu cho UBND huyện phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ và hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” theo quy định./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê - Trung tâm VH,TT và TT huyện