Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Sơ kết quý II thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/7/2020, UBND huyện Lộc Bình tổ chức họp đánh giá kết quả quý II về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Văn Chiều,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm của huyện đạt được một số kết quả nhất định. Kết quả: Có 4/19 xã đạt 19 tiêu chí; 01/19 xã đạt 14 tiêu chí và 14/19 xã đạt từ 05-9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 19/19 xã đạt tiêu chí quy hoạch; 5/19 xã đạt chuẩn tiêu chí về giao thông; 09/19 xã đạt chuẩn tiêu chí Thủy lợi; 8/19 xã đạt chuẩn tiêu chí Điện; 4/19 xã đạt tiêu chí về Trường học; 4/19 xã đạt chuẩn tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa; 19/19 xã đạt tiêu chí về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 7/19 xã đạt chuẩn tiêu chí Thông tin và truyền thông; 6/19 xã đạt tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất; 6/19 xã đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập; 6/19 xã đạt chuẩn tiêu chí Hộ nghèo, 19/19 xã đạt chuẩn tiêu chí Lao động có việc làm; 18/19 xã đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo; 15/19 xã đạt tiêu chí Y tế; 8/19 xã đạt tiêu chí Văn hóa; 4/19 xã đạt chuẩn tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm; 4/19 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 16/19 xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn của huyện là 189 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 9,94 tiêu chí/xã.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng thảo luận về nội dung thực hiện hoàn thành đối với xã Khuất Xá và Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thực hiện hoàn thành xã Hữu Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; thực hiện hoàn thành, công nhận các khu dân cư kiểu mẫu đối với thôn Khòn Thống (xã Hữu Khánh), thôn Lăng Xè, Khòn Miện (xã Đồng Bục), thôn Bản Khoai (xã Yên Khoái); công tác hoàn thành, công nhận các thôn xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, đến nay xã Khuất Xá đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, xã Tú Mịch đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2020 được chú trọng thực hiện, xã Hữu Khánh đạt 11/14 tiêu chí; xã Đồng Bục đạt 8/14 tiêu chí; xã Yên Khoái đạt 6/14 tiêu chí; xã Tú Đoạn đạt 7/14 tiêu chí.

IMG-0323.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn các xã hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký với huyện từ đầu năm 2020; thường xuyên củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; quan tâm đến xã Khuất Xá và Tú Mịch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; phấn đấu đến cuối năm 2020 mỗi xã đạt thêm từ 3-6 tiêu chí; chỉ đạo các xã giữ vững và tăng thêm các tiêu chí, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; công nhận được ít nhất 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành và công nhận 13 thôn biên giới đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình