Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

UBND tỉnh trực tuyến 03 cấp: Sơ kết kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 7 tháng đầu năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 03 cấp về sơ kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 7 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan có liên quan cùng tham dự.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong 7 tháng đầu năm 2020 đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh được đẩy nhanh gắn với thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020 của UBND tỉnh. Kết quả: Có 02 xã được thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; các cấp, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo. Công tác tuyên tuyền, vận động xây dựng nông thôn mới được chú trọng; công tác hỗ trợ phát triển sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm được chú trọng gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các lĩnh vực văn hóa, môi trường có sự chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị, an ninh trật tự và quốc phòng ở khu vực nông thôn được giữ vững; huy động được các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 7/2020, số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 11,66 tiêu chí/xã, cụ thể: Số xã đạt 19 tiêu chí có 51/181 xã, chiếm 28,18%; Số xã đạt 15-18 tiêu chí có 04/181 xã, chiếm 2,21%; Số xã đạt 10-14 tiêu chí có 36/181 xã, chiếm 19,89%; Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 90/181 xã, chiếm 49,72%.

 

toan cảnh hop truc tuyen nong thon moi tai lộc binh.jpg

Toàn cảnh tại điểm cầu huyện Lộc Bình

 

Tại hội nghị, một số sở, ngành của tỉnh và UBND huyện, UBND xã đã thảo  luận một số nội dung tập trung chủ yếu về tiến độ triển khai và những khó khăn vướng mắc, giải pháp khắc phục trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quyết tâm tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền các nội dung về chương trình nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai Chương trình; khuyến khích hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất hình thành chuỗi giá trị phù hợp; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nâng cao. Đối với các thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới tại các huyện biên giới, các huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, các phòng ban chuyên môn rà soát lại các tiêu chí theo quy định từ đó đưa ra các giải pháp và kế hoạch chi tiết cụ thể để triển khai đáp ứng được mục tiêu theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra./. 

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình