Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tại huyện Lộc Bình

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/8/2020, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Quyền giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Lộc Bình. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng ban, cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo và công chức chuyên môn phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới xã Khuất Xá, xã Tú Mịch.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 08 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2020 của huyện Lộc Bình và nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 đối với 02 xã điểm (Khuất Xá, Tú Mịch) phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020. Kết quả, đối với huyện hiện có 04/19 xã đạt 19 tiêu chí; 01/19 xã đạt 14 tiêu chí; 11/19 xã đạt 11 tiêu chí; 13/19 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 191 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 10 tiêu chí/1 xã. Đối với xã Khuất Xá hiện nay đạt 14/19 tiêu chí, xã Tú Mịch hiện đạt 11/19 tiêu chí.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn kiểm tra của tỉnh đã có những ý kiến trao đổi và đưa ra các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí về giao thông, phát triển sản xuất, môi trường…của 02 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020 cũng như các giải pháp hỗ trợ huyện Lộc Bình hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới; các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc cơ sở; phấn đấu cuối năm 2020 mỗi xã đạt thêm từ 3-6 tiêu chí; huy động các nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Kết luận luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của huyện Lộc Bình trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, UBND huyện cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt, huyện cần tăng cường đôn đốc, rà soát từng tuần, từng tháng để hoàn thành theo kế hoạch; quan tâm đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông; phát triển các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. UBND xã Khuất Xá và Tú Mịch cần tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời rà soát, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển sản xuất, giữ gìn môi trường...

 

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình