Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Hội thảo thông qua dự thảo Đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lễ hội - Du lịch

Ngày 27/8/2020, UBND huyện tổ chức hội thảo thông qua dự thảo Đề án phát triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch tỉnh; công ty cổ phần Viện nghiên cứu Du lịch bền vững Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Lộc Bình.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Công ty cổ phần Viện nghiên cứu Du lịch bền vững Việt Nam thông qua dự thảo (lần 2) Đề án phát triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Đề án có các nội dung chính như: Đánh giá tài nguyên phát triển du lịch; đánh giá hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; vị trí, vai trò của ngành du lịch Lộc Bình trong tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn và trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lộc Bình; nhận định các điểm mạnh, điểu yếu, cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch; quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch; dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch; định hướng và giải pháp phát triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung vào một số điểm du lịch như: Khu du lịch sinh thái Mẫu Sơn; Khu linh địa Đền cổ Mẫu Sơn; núi Phặt Chỉ; du lịch cửa khẩu; danh thắng thác Bản Khiếng; Hồ chứa nước Bản Lải...đây là những lợi thế lớn của huyện Lộc Bình trong phát triển du lịch, tạo nên sự khác biệt và những sản phẩm du lịch đặc thù có khả năng cạnh tranh và tạo nên thương hiệu cho Du lịch Lộc Bình.

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án với các nội dung như: Cần nêu cụ thể nguồn tài nguyên du lịch về sinh thái, văn hóa; chỉnh sửa tên gọi một số điểm di tích cho đầy đủ; số liệu cần phải thống nhất; bổ sung một số địa điểm như khu nhà trình tường ở thôn Pò Kít, xã Khuất Xá; vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch; phát triển khu du lịch cửa khẩu; bổ sung thêm ảnh minh họa trong Đề án; chỉnh sửa bổ sung số liệu về chiều dài đường biên giới,...

 

z2047742394217_8901abca726812b4b93741c99f568f85_0.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi hội thảo

 

Kết luận tại buổi hội thảo, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Bộ phận soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đề án; chỉnh sửa lại số liệu cho phù hợp; mục đích của Đề án phải có phụ lục từ nay đến năm 2025; kêu gọi thu hút đầu tư cho từng dự án. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp cung cấp số liệu cho công ty tư vấn; thời gian đến ngày 20/9/2020 phải hoàn thiện dự thảo Đề án./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình