Skip to main content

Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 01/10/2020, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới cho 120 học viên là đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính tri- xã hội, công chức phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới, thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn của các 05 xã gồm: Thống Nhất, Khánh Xuân, Xuân Dương, Tam Gia, Tĩnh Bắc. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Phát biểu quán triệt tại lớp tập huấn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các đồng chí học viên được cử đi tham gia lớp tập huấn cần chấp hành tốt các nội dung; nghiêm túc, tích cực, tập trung cao độ tiếp thu các kiến thức do báo cáo viên truyền đạt tại khóa học để vận dụng vào thực tế công việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại cơ sở hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Đ.c Chiều phát biểu tại HN_1.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

 

Khóa tập huấn diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 01/10/2020 đến 03/10/2020), các học viên được nghe các chuyên đề như: Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nghành nông nghiệp; tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực, lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá và báo cáo Chương trình xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới; quy trình xây dựng, triển khai thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Khóa tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của cấp xã, thôn cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo mới của các cấp về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hiệu quả./.

 

      T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.