Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Khuất Xá

Xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, xã Khuất Xá được tỉnh, huyện chọn là xã điểm nông thôn mới, để thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí, từng thôn để triển khai thực hiện. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, qua rà soát toàn xã đạt 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Còn 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 02-Giao thông, Tiêu chí 05-Trường học, Tiêu chí 06-Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí 17-Môi trường và An toàn thực phẩm, Tiêu chí 18-Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

KT đường bê tông_0.jpg

Lãnh đạo huyện, kiểm tra đường giao thông nông thôn tại xã Khuất Xá

 

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Khuất Xá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đối với các tiêu chí đã đạt xã chủ động phối với các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách tiêu chí hướng dẫn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và mời các sở, ban, ngành tỉnh thẩm định và công nhận đạt từng tiêu chí theo quy định. Đối với các tiêu chí chưa đạt, UBND xã phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách tiêu chí chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc tiến độ thực hiện, vận động Nhân dân trên địa bàn tích cực triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xong trước 30/10/2020 để mời các sở, ban, ngành tỉnh thẩm định và công nhận theo kế hoạch./.

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.