Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040

Lễ hội - Du lịch

Ngày 06/11/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 16/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 tại huyện Lộc Bình. Dự hội nghị về phía Trung ương có đại diện Vụ Kiến trúc, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia Bộ Xây dựng. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện Lộc Bình, Cao Lộc; lãnh đạo tập đoàn SUN Group; đại diện lãnh đạo các xã, thôn trên địa bàn huyện Lộc Bình và huyện Cao Lộc.

 

TOAN CANH DAI BIEU DU HN_0.jpg

Toàn cảnh các đại biểu dự hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe công bố chi tiết Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 16/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã Công Sơn, Mẫu Sơn huyện Cao Lộc và xã Mẫu Sơn, Khánh Xuân, Đồng Bục, Hữu Khánh, Yên Khoái của huyện Lộc Bình; quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 14.964ha; dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 28.000 người và quy mô khách du lịch khoảng 1,5 triệu lượt khách, quy mô lưu trú khoảng 6.000 phòng; không gian tổng thể gồm không gian đón tiếp, dịch vụ du lịch, không gian du lịch giải trí và nghỉ dưỡng tập trung, không gian du lịch văn hóa tín ngưỡng, không gian du lịch cộng đồng, du lịch khám phá; xây dựng tuyến cáp treo từ xã Khánh Xuân đến đỉnh Mẫu Sơn chiều dài khoảng 5,8km, tuyến từ thôn Lặp Pịa đến Linh địa cổ Mẫu Sơn chiều dài khoảng 2,2km. Việc triển khai xây dựng Khu du lịch có tính chất gắn với các di tích lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên, phù hợp yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

ĐC QUYNH NHAN HS QUY HOACH_0.jpg

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận bàn giao hồ sơ tài liệu Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Mẫu Sơn cũng như tỉnh Lạng Sơn. Để Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực còn nhiều việc phải làm và cũng không ít khó khăn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa. Nhằm phát triển tiềm năng du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn cần tập trung ngay các việc: Triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực theo đúng quy định pháp luật; thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, đầu tư, tài nguyên môi trường... theo quy hoạch đã duyệt; đề xuất và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Trên cơ sở Quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các định hướng phân khu chức năng của Đồ án quy hoạch chung đã được duyệt, tổ chức thực hiện các công việc; giao Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1590/QĐ-TTg, ngày 16/10/2020; trên cơ sở cấu trúc sử dụng đất rà soát tổng thể lại giá đất để điều chỉnh, bổ sung các vị trí, xây dựng giá đất và Bảng giá đất của huyện Lộc Bình và huyện Cao Lộc đảm bảo phù hợp với quy hoạch, sát thực tiễn, đúng quy định pháp luật hiện hành. Giao UBND huyện Lộc Bình và huyện Cao Lộc: Phổ biến Quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các phòng ban, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện; quản lý các quỹ đất theo hiện trạng để thực hiện quy hoạch; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án động lực; giao Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan truyền thông tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; giao các sở, ban ngành của tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ huyện Lộc Bình, Cao Lộc và Sở Xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy định hiện hành; đề nghị chính quyền các cấp, các nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nỗ lực hiện thực hóa Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn trở thành động lực phát triển của tỉnh và vùng Đông Bắc Bộ về du lịch và dịch vụ./.

 

Tin, ảnh Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình