Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Họp thẩm định các tiêu chí công nhận thôn biên giới đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 11/11/2020, UBND huyện Lộc Bình tổ chức cuộc họp thẩm định các tiêu chí công nhận thôn biên giới đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Tú Mịch, Tam Gia, Mẫu Sơn. Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới của 03 xã. Đối với xã Tam Gia có thôn Nà Căng đạt 13/16 tiêu chí; thôn Còn Tồng đạt 9/16 tiêu chí; thôn Bản Tre đạt 10/16 tiêu chí; thôn Nà Ỏ đạt 11/16 tiêu chí. Đối với xã Mẫu Sơn có thôn Trà Ký đạt 15/16 tiêu chí; thôn Bó Pằm đạt 8/16 tiêu chí; thôn Nà Mò đạt 10/16 tiêu chí; thôn Khuổi Cấp đạt 9/16 tiêu chí. Đối với xã Tú Mịch là xã điểm của huyện về đích nông thôn mới trong năm 2020 hiện nay đã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, riêng các thôn Nà Van, Bản Thín, Bản Giểng, Bản Luồng, Bản Roọc là thôn đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản đã hoàn thành đạt 16/16 tiêu chí, hiện đang hoàn thiện hồ sơ chờ thẩm định theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận những nguyên nhân còn tồn tại đối với các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giáo dục và đào tạo, môi trường, hệ thống chính trị,...

IMG-1065.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các xã Tam Gia, Tú Mịch, Mẫu Sơn tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đối với các tiêu chí đã đạt UBND xã cần tổng hợp danh sách thôn đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ; đối với những ý kiến người dân chưa hài lòng đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần quan tâm chỉ đạo để thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình