Skip to main content

Họp đề nghị xét công nhận xã Khuất Xá, Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/11/2020, UBND huyện tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã Khuất Xá, Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền huyện, các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, xã Khuất Xá, Tú Mịch cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả, các xã đã lấy ý kiến Nhân dân đến 100% thôn, bản; UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến đối với kết quả rà soát, đánh giá 19 tiêu chí của xã, tổ chức lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc xã. Nhận thấy, qua triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có thể thấy được diện mạo nông thôn được đổi mới, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng; huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển kinh tế, xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có những ý kiến nhằm tìm giải pháp để thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới đối với cuộc sống của người dân. Tiếp đó, các đại biểu đã nhất trí đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận 02 xã Khuất Xá, Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 với số phiếu đạt 100%.

Đ.c Chiều phát biểu.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả các cơ quan chuyên môn của huyện và 02 xã Khuất Xá, Tú Mịch đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận 02 xã Khuất Xá, Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hưởng ứng; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí đã đạt; đối với các xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đạt hiệu quả; các xã chưa đạt chuẩn tiếp tục rà soát các tiêu chí để đăng ký phấn đầu thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

T/h: Bích Đào,Trung tâm VH, TT và TT huyện.