Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Họp đề nghị xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/01/2021, UBND huyện tổ chức họp đề nghị xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự có lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách nông thôn mới của 05 xã: Mẫu Sơn, Tam Gia, Tú Mịch, Hữu Khánh, Đồng Bục.

 

IMG_0280.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới của 13 thôn trên địa bàn 03 xã Mẫu Sơn, Tam Gia, Tú Mịch; kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh, thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục năm 2020. Tiếp đó đại biểu đã tham gia ý kiến về việc đề nghị xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới đối với 13 thôn của 3 xã Mẫu Sơn, Tam Gia, Tú Mịch; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh; thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục năm 2020.

Kết quả, bỏ phiếu đối với 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới của 3 xã Mẫu Sơn, Tam Gia, Tú Mịch; 02 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh; thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục năm 2020.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, phối hợp với các xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị huyện công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới của 3 xã Mẫu Sơn, Tam Gia, Tú Mịch; thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh; thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2020; các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công trong triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn tại các xã; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các thôn đạt chuẩn nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp Nhân dân./.

 

                    T/h: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình