Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

UBND tỉnh trực tuyến: Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.  

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, toàn tỉnh có thêm 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch 3 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh lên 65 xã; 04 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 12,97 tiêu chí, tăng 1,43 tiêu chí so với năm 2019; hết năm 2020 có 47 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn… Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 là 2.445 tỷ đồng, trong đó, huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (bao gồm tiền mặt, hiến đất, ngày công lao động) tương đương gần 70 tỷ đồng. Đối với huyện Lộc Bình: Đến nay có 06/19 xã đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (Yên Khoái, Hữu Khánh, Đồng Bục, Tú Đoạn, Khuất Xá, Tú Mịch). Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới huyện là 232 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 12,21 tiêu chí tăng 2,37 tiêu chí so với đầu năm 2020; số tiêu chí bình quân đạt 9,84 tiêu chí/ 01 xã.     

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các huyện biên giới công nhận mới 35 thôn đạt tiêu chuẩn thôn nông thôn mới; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 13,5 đến 14 tiêu chí; mỗi huyện, thành phố công nhận từ 2 đến 3 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng và công nhận ít nhất 01 vườn mẫu đạt chuẩn; phấn đấu 20 xã biên giới đạt bình quân từ 14 đến 14,5 tiêu chí/xã; năm 2021, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm được tiêu chuẩn hoá (trong đó có 5- 10 sản phẩm đạt 3 sao và 2- 3 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh). Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.  

IMG_1098_2.JPG

Toàn cảnh các đại biểu dự tại điểm cầu huyện

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, các huyện, thành phố, các xã tiếp tục xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất; ưu tiên nguồn lực cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; xây dựng nông thôn mới cần đi vào thực tế, thực chất hơn; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia các cấp. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 của UBND tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương cần khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; tập trung hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; chủ động chuẩn bị mặt bằng cũng như thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình nông thôn mới; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng của các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, qua đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021./.

 

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VHTT&TT