Skip to main content

Lễ đón bằng công nhận xã Khuất Xá đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận xã Khuất Xá đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020. Dự về phía tỉnh có đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Khuất Xá và các tổ chức, cá nhân được khen thưởng cùng tham dự.

 

IMG_1116.JPG

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2020, Khuất Xá là một trong những xã được tỉnh chọn để tập trung chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện của các Sở, ngành của tỉnh; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện của các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của huyện; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân xã Khuất Xá tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm thực hiện đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân tăng lên 36,2 triệu đồng/người/năm; tổng kinh phí huy động trong năm 2020 đạt: 80.519 triệu đồng, trong đó huy động Nhân dân đóng góp được gần 2 tỷ đồng và huy động được 11.150 ngày công để làm đường bê tông, xây dựng cổng trào, nhà vệ sinh ở các thôn; vận động Nhân dân hiến đất được hơn 10.000 m2 để xây dựng các công trình; 10/11 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa đạt 90,9%. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2020 đạt 80,3%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Khuất Xá đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền xã Khuất xá tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh nông thôn, đảm bảo ổn định phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản phẩm gắn với việc thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng quản lý sau đầu tư về cơ sở hạ tầng; tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; tiếp tục quan tâm, chú trọng đến sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng và an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Khuất Xá cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn với sản xuất thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng nhằm tăng thu nhập cho người dân; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh và các ban ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để địa phương giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện.

 

anh trao bằng.jpg

Đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao bằng công nhận xã Khuất Xá  đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

 

 

anh trao thuong.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân

 

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao Bằng công nhận xã Khuất xá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho 01 tập thể, 09 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020./.

 

Thực hiện: Hoàng Luyến-Nông Vân, Trung tâm VHTT&TT huyện