Skip to main content

Lễ đón bằng công nhận xã Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 03/3/2021, UBND huyện tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Dự về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt nam xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các trường học, Trạm Y tế; đại diện các hộ dân tiêu biểu trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

 

toan cảnh_0.JPG

Toàn cảnh buổi lễ

 

Tú Mịch là xã biên giới được UBND huyện Lộc Bình lựa chọn đăng ký với tỉnh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020. Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn và cũng là một cơ hội lớn để thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã nói riêng, địa bàn huyện nói chung. Bước vào xây dựng nông thôn mới với một xuất phát điểm thấp, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của các Sở, ban, ngành của tỉnh; của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan chuyên môn của huyện, các doanh nghiệp cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ và  Nhân dân, xã Tú Mịch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp cụ thể để tập trung xây dựng nông thôn mới và hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đời sống Nhân dân trong xã được cải thiện và nâng lên một bước, diện mạo nông thôn có chuyển biến ngày càng khởi sắc như: Huy động các nguồn vốn đầu tư được trên 40.994 tỷ đồng; Nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình 278 m2; cứng hóa 7,6km đường giao thông nông thôn; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 36,35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,4%; 6/6 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2020 đạt 77,75%,...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tú Mịch đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện Lộc Bình và Đảng bộ, chính quyền xã Tú Mịch tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được; phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thực hiện tốt tiêu chí tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt quan tâm đến các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng đến các mô hình liên kết sản xuất gắn với việc thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP); nâng cao chất lượng quản lý sau đầu tư về cơ sở hạ tầng; tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; tiếp tục quan tâm, chú trọng đến sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng và an ninh.

 

dc chieu phat bieu tu mich.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tú Mịch tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

 

 

 

trao bang cong nhan.JPG

Đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tú Mịch

 

canhrtrao giáy khen_0.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tú Mịch, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 08 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020./.

 

 

Thực hiện: Lý Lê - Trung tâm VH,TT và TT huyện