Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Họp triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2021

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 05/3/2021, UBND huyện Lộc Bình tổ chức họp thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Theo kế hoạch năm 2021, huyện Lộc Bình phấn đấu có thêm 01 xã Khánh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 04 thôn tại xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí, nâng bình quân trên 13,63 tiêu chí/xã; tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt, đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tiếp tục lồng ghép, phối hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội, phấn đấu trong năm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm theo kế hoạch đề ra; tích cực vận động Nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện xây dựng cơ cở hạ tầng nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thi công đảm bảo chất lượng các công trình và thực hiện theo kế hoạch; tiếp tục nâng cấp, cải tạo trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy và học cho các trường trên địa bàn xã Khánh Xuân; hướng dẫn công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho 19/19 xã.

 

đc chiều phát biểu_0.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  phát biểu

 

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tăng cường chỉ đạo, chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;  Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; chỉ đạo các xã phát triển sản xuất, tham mưu cho UBND huyện đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi; các cơ quan xây dựng kế hoạch riêng để chủ động triển khai theo từng lĩnh vực, quan tâm tới các tiêu chí do đơn vị phụ trách; đối với các xã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã đảm bảo thực hiện cụ thể từng tiêu chí theo quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của xã đã được phê duyệt./.

 

 

 

Tin, ảnh: LÝ LÊ, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện