Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/3/2021, UBND huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại xã Khánh Xuân. Dự có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các xã nông thôn mới của huyện cùng tham dự.

z2382521728093_2783df74901fc342f325ad4009d71798.jpg

Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị

 

Trong năm 2020, huyện Lộc Bình đã được phân bổ 137.147,25 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiêu chí nông thôn mới, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 99 tỷ đồng; vốn ngân sách  địa phương trên 48 tỷ đồng; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư trên 7,5 tỷ đồng còn lại là các nguồn vốn lồng ghép khác. Đến nay, huyện đã có 06/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt 13 tiêu chí; 03 xã đạt 10 tiêu chí; 09 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 232 tiêu chí, trung bình đạt 12,21 tiêu chí/xã. Trong năm 2021, huyện phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thêm 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 04 thôn biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới; mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 1-2 tiêu chí, nâng tiêu chí bình quân lên 13,63 tiêu chí/xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới trong năm 2020; đồng thời đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021 đạt hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, của xã tăng cường nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp của địa phương đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chương trình nông thôn mới bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình hiện nay… Phấn đấu đến hết năm 2021, xây dựng hoàn thành xã Khánh Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch.

Hội nghị đã thông qua thư ngỏ và phát động vận động hỗ trợ và chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện ăm 2021. Kết quả, đã có các tập thể, cá nhân ủng hộ, quyên góp được 39.430.000 đồng để xây dựng nông thôn mới trong năm 2021./.

 

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình