Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 06/4/2021, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Lộc Bình đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo kịp thời bổ sung cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ được 1.089 cuộc với 361.722 lượt người nghe; 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành đăng ký học tập và đăng ký các nội dung đột phá theo hướng dẫn của huyện; 100% đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo gương của Bác. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo tổ chức đồng bộ các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Nhân dân (cấp huyện tổ chức 5 cuộc; cấp xã, thị trấn tổ chức 108 cuộc); qua đó đã góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở; cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực ủng hộ nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; có nhiều cá nhân, hộ gia đình tình nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học; có nhiều tấm gương về lao động và làm kinh tế giỏi; nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, đổi mới đem lại hiệu quả chất lượng công việc cao. Cùng với đó, cấp ủy huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng tình và đánh giá cao với những kết quả mà Đảng bộ huyện Lộc Bình đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đề nghị cấp ủy huyện tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của toàn Đảng và toàn xã hội; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

 

z2421484047047_6a49d3f84d38fa09360e58ec9094a9ed_0.jpg

Các cá nhân xuất sắc nhận Giấy khen tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đã có 13 tập thể và 18 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

IMG_1754.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc hội nghị

 

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở cần tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở; coi trọng việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác; các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ kết hợp tổ chức học tập, làm theo với công tác xây dựng Đảng; tiếp tục chỉ đạo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc để bàn các biện pháp giải quyết dứt điểm mang lại kết quả, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác; nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng Hồ chí Minh trong các trường học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đăng ký làm theo Bác; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình