Skip to main content

Bí thư Chi bộ gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Mã Văn Khăm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân luôn quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định về chính trị, tư tưởng và đạo đức gắn với thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.  

Đồng chí Mã Văn Khăm sinh năm 1956, quê quán tạị thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân. Năm 2016, đồng chí Khăm được về nghỉ theo chế độ của Nhà nước sau một thời gian tham gia công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Lộc Bình. Năm 2018, đồng chí được cấp ủy, chính quyền xã Khánh Xuân và Nhân dân thôn Kéo Mật tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn. Thôn Kéo Mật nằm ở trung tâm xã, thuận lợi cho việc đi lại và giao lưu hàng hóa. Thôn có 72 hộ, 340 nhân khẩu, 13 đảng viên, người dân chủ yếu làm nông nghiệp kết hợp với dịch vụ tiêu thụ hàng nông sản, nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày. Vốn là người tâm huyết, năng động, nhạy bén trong công việc, trong suốt thời gian tham gia công tác đồng chí Khăm luôn quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, gương mẫu tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Hằng năm, 100% đảng viên của chi bộ đăng ký học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự rèn luyện tu dưỡng học tập. Chi bộ và bản thân đồng chí Bí thư Chi bộ cũng tổ chức thảo luận, đánh giá, kiểm điểm nghiêm túc những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại để khắc phục trong học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong năm đề ra. Đồng chí Mã Văn Khăm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân chia sẻ: Bản thân tôi và tập thể Chi bộ thôn Kéo Mật luôn đoàn kết, thống nhất phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. 100% đảng viên trong chi bộ cam kết tu dưỡng, rèn luyện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Hằng năm, chi bộ thôn Kéo Mật xác định những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, giải pháp phù hợp để đưa ra bàn bạc, thảo luận thống nhất đưa vào Nghị quyết. Ban Chi ủy đứng đầu là đồng chí Bí thư Chi bộ luôn đoàn kết, gương mẫu, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên và các chi hội, chi đoàn trong thôn, chủ động xây dựng kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế của thôn; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp thôn...Đảng viên Lý Văn Thòn, chi bộ thôn Kéo Mật nói: Đồng chí Khăm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện 19 điều quy định không được làm đối với đảng viên, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên nơi cư trú. Đồng chí luôn sâu sát trong công việc, nhiệt tình giúp đỡ các đảng viên, tận tâm giải quyết công việc nên được Nhân dân luôn tin tưởng.   

Trong năm 2020, Chi bộ thôn Kéo Mật đã lãnh đạo, chỉ đạo thôn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu được giao trong năm như: Tổng diện tích gieo trồng được 53,5 ha, đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt đạt 180 tấn, đạt 90% nghị quyết chi bộ đề ra; tổng diện tích rừng trồng là 75 ha, trong đó diện tích trồng thông là 65 ha, rừng tự nhiên 10 ha, trồng mới rừng bạch đàn được 05 ha, khai thác nhựa thông ước đạt 43 tấn trị giá gần 950 triệu đồng, việc trồng, chăm sóc và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện tốt, trong năm không để vụ cháy rừng nào xảy ra; tổng đàn gia súc, gia cầm được trên 3.600 con; tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên vào tổ chức Đoàn, Hội đạt 100%...Năm 2020, thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân đạt thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 92,9%. Đồng chí Bí thư chi bộ cũng luôn quan tâm cùng với các tổ chức Đoàn, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không đi lao động trái phép, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức ký cam kết với 100% hộ dân về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HU, ngày 14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng chí Phan Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Xuân cho biết: Từ khi đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí Mã Văn Khăm đã luôn gương mẫu và có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thôn. Trong quá trình công tác đồng chí luôn gương mẫu và tích cực đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, quan tâm rèn luyện ý thức, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ.

 

đc Mã Ngọc Khăm nhận Giấy khen của tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen thực hiện CHỉ thị số 05-CTTW.jpg

Đồng chí Mã Văn Khăm nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho Chi bộ thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Với sự cố gắng, hết mình trong công việc, tập thể Chi bộ thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân và đồng chí Mã Văn Khăm luôn được cấp ủy, chính quyền huyện, xã Khánh Xuân ghi nhận. Đặc biệt, dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021, Chi bộ thôn Kéo Mật vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cá nhân đồng chí Mã Văn Khăm trong các năm 2019, 2020 được Đảng ủy xã Khánh Xuân đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020, đồng chí được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích trong tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); được Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

                                                                  

Bài: Quang Định, ảnh: Hoàng Luyến, Trung tâm VH, TT và TT huyện