Skip to main content

Tổ chức chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Xuân

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 09/9/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, UBND xã Khánh Xuân, Nhân dân thôn Phiêng Phúc phối hợp tổ chức chương trình làm đường bê tông, xây lò đốt rác, xây dựng công trình thắp sáng đường thôn; làm đường hoa tại xã Khánh Xuân.

 

a2_0.jpg

Toàn cảnh làm đường bê tông nông thôn

 

Công trình làm đường bê tông nông thôn tại thôn Phiêng Phúc được xây dựng từ công tác xã hội hóa của 79 hộ dân trong thôn, mỗi hộ đóng 01 triệu đồng để làm 1.000m đường bê tông, dày 14 cm, rộng 2m, trong đó Nhà nước hỗ trợ 80 tấn xi măng. Cùng với đó, thôn huy động hơn 400 lượt ngày công lao động của người dân trong thôn và đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Huyện đoàn Lộc Bình để làm đường, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trong 05 ngày. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, UBND xã Khánh Xuân đã khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn Phiêng Phúc với chiều dài 1.200m, sử dụng 24 bóng điện; khánh thánh 02 lò đốt rác; khánh thành công trình đường hoa tại thôn Nà Ngần, xã Khánh Xuân với chiều dài 800m. Việc triển khai chương trình có các đơn vị đồng hành triển khai gồm: Chi đoàn Điện lực Lộc Bình, Đoàn thanh niên xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Xuân, Đoàn thanh niên Liên cơ quan, Đoàn thanh niên Công an huyện. Được biết, tổng giá trị các chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Xuân là trên 100 triệu đồng.

Việc triển khai chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức và Nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nông thôn mới; tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng hái tham gia thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời chương trình tổ chức đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19./.

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện