Skip to main content

Xã Khuất xá triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2021

Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2021 đối với thôn Khòn Mỏ. Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 10/9/2021, UBND xã Khuất Xá huyện Lộc Bình đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thôn Khòn Mỏ tham gia cải tạo, tu sửa cảnh quan, xây dựng tuyến đường hoa nhằm hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Theo đó, Nhân dân thôn Khòn Mỏ đã hưởng ứng nhiệt tình, tham gia đóng góp được trên 300 công lao động và hiến trên 500m2 đất để xây hàng rào, xây kè, xây bồn trồng hoa hai bên đường từ cổng làng đến nhà văn hóa thôn nhằm tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”.

LAM DUONG.jpg

Nhân dân thôn Khòn Mỏ, xã Khuất Xá tham gia làm đường hoa xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu

 

Nhận thấy, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn xã đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ sở hạ tầng về các mặt được cải thiện. Đời sống của dân cư nông thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, đến nay thôn Khòn Mỏ đã đạt 4/7 tiêu chí về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các tiêu chí chưa còn lại đang chờ cấp trên thẩm định./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình