Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Xuân

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 04/10/2021, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Xuân.

 

z2819626104253_de21cc6e86faf12f352ba341cdded8b1.jpg

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại công trình Trường THCS Khánh Xuân

 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng Trường Mầm non Khánh Xuân; nhà văn hóa thôn Phiêng Phúc; Trường Tiểu học Khánh Xuân; Nhà văn hóa thôn Nà Ngần; Trường THCS Khánh Xuân; tuyến đường thôn Pò Khoang.  Năm 2021, xã Khánh Xuân được huyện chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể đối với các tiêu chí chưa đạt; tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực, ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả có 09 hộ gia đình tự nguyện tham gia hiến đất được 1.300m2 để làm đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, trường học. Đến nay, xã Khánh Xuân đạt 11/19 tiêu chí; các tiêu chí chưa đạt gồm 08 tiêu chí: Tiêu chí số 2 Giao thông; Tiêu chí số 3 Thủy lợi; Tiêu chí số 5 Trường học; Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10 Thu nhập; Tiêu chí số 15 Y tế; Tiêu chí số 16 Văn hóa; Tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm.

 

IMG_4398.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Khánh Xuân trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Khánh Xuân tiếp tục chủ động bám sát sự chỉ đạo của huyện trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo kịp thời, hiệu quả; cần khẩn trương rà soát, đánh giá lại kế hoạch, lộ trình và tiêu chí để sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; cùng với nguồn đầu tư kinh phí của cấp trên, xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của cán bộ, Nhân dân địa phương, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, công tác vệ sinh môi trường, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng phương án, chỉ đạo công việc cụ thể, rõ ràng; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; huy động mọi nguồn lực tập trung cho xây dựng nông thôn mới; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng mũi 2 vắc xin Covid-19 diện rộng trên địa bàn đạt hiệu quả./.

 

 

 

 Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện