Skip to main content

Họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 30/3/2022, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Dự có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

 Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất, bỏ phiếu về việc công nhận thôn Pò Có, thôn Còn Chè xã Tam Gia đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2021; công nhận các thôn Khòn Quắc I (xã Đồng Bục), thôn Bản Hoi (xã Hữu Khánh), thôn Long Đầu (xã Yên Khoái) đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; công nhận vườn hộ ông Đinh Văn Kim thôn Tằm Lịp, xã Khánh Xuân đạt chuẩn vườn mẫu năm 2021. Tiếp đó, cuộc họp thông qua kết quả rà soát thực trạng, mức độ đạt tiêu chí của các xã theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  theo  Công  văn  số  65/VPĐP-KTHT  ngày 23/3/2022 của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn. Thống nhất kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện, theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025 huyện Lộc Bình phấn đấu 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

dc chieu phat bieru tại hop nong thon moi_1.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện tiếp tục rà soát đánh giá hiện trạng đạt được của từng tiêu chí, của từng xã so với bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xác định rõ mục tiêu của từng xã để từ đó phấn đấu hoàn thành đạt các tiêu chí nông thôn theo quy định. Lựa chọn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; hướng dẫn, rút kinh nghiệm từ các xã đạt chuẩn giai đoạn trước, từ đó tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo theo lộ trình, kế hoạch đề ra./.

 

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện