Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Tập huấn về tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Tam Gia

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/5/2022, Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND xã Tam Gia tổ chức tập huấn về tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới cho 114 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, công chức ở xã, lãnh đạo các đơn vị trường học, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn, đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, một số hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Gia. Dự có đồng chí Nguyễn Khắc Anh, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh.

IMG_9455.JPG

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh truyền đạt, hướng dẫn số nội dung như: Nguyên tắc chung của việc thực hiện tiêu chí môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh cũng hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Khắc Anh, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh mong muốn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Tam Gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giúp người dân nắm bắt tốt các kiến thức về bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư để môi trường trong thôn, xã luôn xanh, sạch, đẹp; giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày; bảo vệ sức khỏe phòng, tránh dịch bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra. Đây cũng là một trong các tiêu chí mà xã Tam Gia phấn đấu đạt nhằm về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2022./.

 

Quang Định – Trung tâm VH, TT và TT