Skip to main content

Lộc Bình 23.707 lượt người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

 Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/BTC, ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Thể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 của tỉnh. Huyện ủy Lộc Bình tổ chức phát động, hưởng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập trên địa bàn huyện; người dân đang sinh sống, học tập ở trong và ngoài nước. Thời gian thi trong 5 tuần, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 28/3/2022, kết thúc vào ngày 02/5/2022.

Tham gia Cuộc thi, huyện Lộc Bình đã có 23.707 lượt người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; là huyện đứng thứ 5 toàn tỉnh có số lượt người tham gia cuộc thi. Kết quả huyện đạt 08 giải trong đó có 01 giải nhất (em Lộc Tuấn Duy Trường THPT Na Dương); 03 giải Nhì (Trường THPT Tú Đoạn, Trường THPT Lộc Bình); 01 giải Ba (Trường THPT Na Dương); 03 giải Khuyến khích (Trường THPT Lộc Bình, Trường THPT Na Dương, Trường THCS Minh Phát). Ngày 19/5/2022, Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, huyện Lộc Bình vinh dự có 01 tập thể, 01 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi; 01 cá nhân được trao giải nhất; 03 cá nhân được trao giải Nhì; 01 cá nhân được trao giải Ba; 03 cá nhân được trao giải Khuyến khích.

Anh e duy nhan giai.JPG

 

Em Lộc Tuấn Duy Trường THPT Na Dương nhận giải Nhất tham gia cuộc thi

 

Thông qua Cuộc thi tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan toả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác; tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, những hành động tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và các cá nhân. Góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển xây dựng quê hương Lộc Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

 

Hoàng Luyến, Trung tâm VH,TT và TT huyện