Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

1_98.jpg

Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lộc Bình

 

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã cho thấy tác động, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng, toàn xã hội. Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Sự sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu Bộ sách “Vang vọng lời nước non”, bộ sách gồm 12 tập. Thông qua bộ sách, Ban chỉ đạo, Ban biên soạn mong muốn từng cán bộ, đảng viên, người dân thẩm thấu, nhớ từng lời dạy của Bác đối với mỗi chúng ta. Đây là món quà, công trình gửi đến Bác nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác 19/51890 – 19/5/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung hơn nữa vào 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác gắn sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và sự nêu gương của người đứng đầu. Làm tròn sứ mệnh lịch sử của người đảng viên, liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân với tinh thần “ở đâu có quần chúng ở đó có đảng viên”, đảng viên phải gương mẫu. Cần thực hiện kiên trì, thường xuyên liên tục, uyển chuyển, linh hoạt bằng nhiều hình thức phong phú tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình