Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Bà Phạm Thị M, 85 tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người người cao tuổi từ đủ 80 tuổi mức 360.000 đồng/tháng. Năm 2020 con trai bà chết và bà M được hưởng tiền tuất BHXH hằng tháng mức 745.000 đồng/tháng. Ngay sau đó Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định cắt trợ cấp xã hội người cao tuổi của bà M. Như vậy có đúng với quy định của pháp luật không.

Trả lời

Theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP “ người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. Do vậy khi bà M được hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội rồi thì không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi. Chủ tịch UBND huyện có Quyết định cắt trợ cấp xã hội hằng tháng của bà M là đúng với quy định hiện hành.

Tên của bạn
Hoàng Văn Đạt
Địa chỉ email
hvdat@langson.gov.vn