Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/6/2022, tại trụ sở xã Tam Gia, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

IMG_0936.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả nhất định. Kết quả, đã cung ứng lũy kế 1.767 tấn xi măng để xây dựng, sửa chữa nâng cấp, xây lát, kiên cố; tổng chiều dài đường bê tông xin măng làm được trên 15km đạt 124,02% kế hoạch; số trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất 35/70 trường; có 11/19 xã có nhà văn hóa xã đạt 57,9%, có 183/184 thôn có nhà văn hóa đạt tỷ lệ 99,5%; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thường xuyên, các chế độ chính sách cho người nghèo được triển khai kịp thời, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 13,41%; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng và phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo; số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,2%; các nguồn vốn đầu tư đã bố trí 6 tháng đầu năm 2022 trên 13 tỷ đồng, quỹ ủng hộ chung tay xây dựng nông thôn mới thu được trên 379 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 223 tiêu chí, trung bình đạt 11,74 tiêu chí/xã. Đối với xã điểm Tam Gia hiện nay đã đạt 08/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả...

IMG_0949.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Công tác xây dựng nông thôn mới cũng rất được Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; công tác xây dựng là cả một quá trình xây dựng cần quan tâm xây dựng và tích lũy dần các tiêu chí; hội nghị cần thảo luận kỹ trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực và cá nhân trong công tác xây dựng nông thôn mới về những khó khăn, vướng mắc để đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị công tác xây dựng nông thôn mới cần gắn với trách nhiệm; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân. Đề nghị UBND huyện tập trung phân bổ nguồn xi măng hợp lý cho xã Tam Gia xây dựng nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới: Đối với xã Tam Gia cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt và phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; thường xuyên tuyên truyền cán bộ, công chức và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường xử lý nhanh các thủ tục hành chính. Đối với các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã khác cần hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt trình các cơ quan cấp trên thẩm định; duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt; các phòng ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí cần xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành sớm các tiêu chí. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì đôn đốc các đơn vị thị công đẩy nhanh tiến độ xây dựng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp; Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì chỉ đạo Nhân dân đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; Phòng Văn hóa và  Thông tin chỉ đạo tổ chức các phong trào trong Nhân dân tạo khí thế sôi nổi lạc quan. Tất các các phòng, ban chuyên môn huyện bám sát các văn bản của cấp trên để tham mưu kịp thời; hướng dẫn các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký năm 2022; các xã duy trì tốt ngày thứ bảy toàn dân xây dựng nông thôn mới. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể, Đồn Biên phòng Chi Lăng chú trọng tuyên truyền Nhân dân đồng tình hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tam Gia nói riêng cũng như trên địa bàn huyện nói chung./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện Lộc Bình