Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Lộc Bình ra quân vệ sinh môi trường tại Tam Gia

Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình năm 2022, ngày 20/8/2022, UBND huyện đã huy động gần 300 người là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, xã và Nhân dân xã Tam Gia tham gia dọn vệ sinh môi trường tại 08 thôn trên địa bàn xã Tam Gia. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

DC CHIEU TAM GIA 0.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham gia phát quang đường thôn Nà Căng, xã Tam Gia

 

Phát biểu tại buổi ra quân, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Đối với xã Tam Gia tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường. Đối với đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Tam Gia cần chủ động tích cực bằng những hành động cụ thể như tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; trồng và chăm sóc cây xanh tại các nơi công cộng để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Tam Gia trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 

đc Hùng cuong.jpg

Đồng chí đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia sửa chữa đường tại thôn Nà Ỏ, xã Tam Gia

 

Trong buổi ra quân các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Nhân dân xã Tam Gia đã tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các thôn trên địa bàn xã Tam Gia gồm các hoạt động: Tiến hành dọn vệ sinh, phát quang đường làng, nhặt túi bóng, rác thải, khơi thông cống rãnh, mương... với phương châm làm đến đâu vận động Nhân dân xử lý rác thải đến đó bằng hình thức thu gom, quét dọn, tiêu hủy. Buổi ra quân vệ sinh nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn xã Tam Gia chung tay xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn; nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng; vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa…Qua đó góp phần xây dựng xã Tam Gia đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022./.

 

 

Lý Lê, Trung tâm VHTT và TT huyện