Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực thủ tục
1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
2 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
3 Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. Phòng KT&HT Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
5 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
6 Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn UBND huyện Lộc Bình - Bộ phận 1 cửa Lĩnh vực Nông nghiệp
7 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
8 Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
9 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
10 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
11 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
12 Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương. Phòng VH&TT Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
13 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
14 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
15 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
16 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện,đường nội thành Phòng Nông nghiệp Lĩnh vực Tài chính
17 Thủ tục Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. Phòng KT&HT Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
18 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
19 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”. Phòng VH&TT Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
20 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
21 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
22 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản. Phòng VH&TT Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
23 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
24 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
25 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở. Phòng VH&TT Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin